Nye takster for godtgørelse

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/drift/oekonomi/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloennede

Motionsløb & Power Walk til fordel for Danmarks Indsamlingen

  • 10. februar 2019 at 9:02

Motionsløb & Power Walk til fordel for Danmarks Indsamlingen Fik indsæt tæt på 4000kr – tak til alle