Nye takster for godtgørelse

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/drift/oekonomi/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloennede

Faciliteter

KHIF’s FACILITETER

Her følger en kort beskrivelse af hvilke faciliteter KHIF råder over:

Idrætspladsen, Stationsvej 14 – “Station 14″

Station 14 er kommunens ejendom, som KHIF har lejet på en 30-årig kontrakt. I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen ikke opkræve husleje, så huset bliver reelt stillet gratis til rådighed for KHIF.

Foreningens klublokaler i Station 14 er indrettet af foreningen med frivillig arbejdskraft.

Bygningen er opført midt i 1920′erne som stationsbygning for Midtsjællandsbanen. Da Midtsjællandsbanen blev nedlagt i 1932 blev bygningen indrettet til kommunekontor, hvilket den var, indtil kommunen efter kommunesammenlægningen i 1970 indrettede Lyndby Skole som rådhus i 1976.
Derefter blev ejendommen benyttet til kommunal ungdomsklub indtil 1984. Det var i den periode, at bygningen fik navnet “Station 14″.

KHIF overtog bygningen umiddelbart efter at den kommunale ungdomsklub var nedlagt, og indrettede lokalerne med frivillig arbejdskraft.
Stueetagen er foreningens fælles område med klublokale, mødelokale, køkken og kiosk, men benyttes mest af fodboldafdelingen.
Kiosken drives af fodboldafdelingen.

Første sal, “Station 14″: har cykelklubben “Cykelmotion”, som er en afdeling under KHIF, sine lokaler.

Ved siden af Station 14 ligger KHIF’s klubhus med omklædningsrum og styrketræningslokale. I daglig tale kaldes det “klubhuset”, fordi det tidligere var KHIF’s klubhus – indtil vi fik Station 14.
Klubhuset er opført af flere omgange.
Første del blev opført med et enkelt omklædningsrum i slutningen af 1940′erne, da idrætspladsen blev anlagt.
Omkring 1960 blev huset udvidet således, at der var 2 omklædningsrum og en lille kiosk.
I 1974 blev bygget 2 omklædningsrum, dommeromklædning, klublokale og nyt køkken/kiosk.
Klublokalet og kiosken blev omdannet til styrketræningslokale kort efter, at Station 14 blev indrettet i 1986.
Den seneste store ændring blev foretaget 1997-1998, hvor styrketræningslokalet blev udvidet, der blev bygget et nyt omklædningsrum, de ældste omklædningsrum blev renoveret, og der blev lagt nyt tag over hele bygningen.
Alle de nævnte byggeopgaver er udført med frivillig arbejdskraft.
Klubhuset er foreningens ejendom, som ligger på en grund, som er lejet af kommunen for 30 år ad gangen. Lejemålet er nytegnet hver gang, huset er blevet udvidet.

Banerne ved “Station 14″

Banerne ved Station 14, består hovedsageligt af 2 store græs-fodboldbaner samt flere 7-mands- og 5-mandsbaner med diverse udenoms-arealer.

På træningsbanen forefindes lysanlæg, som er etableret af KHIF med frivllig arbejdskraft.

I år 1999 er lysanlægget senest udskiftet til væsentlig mere energibesparende lamper og samtidig et kraftigt forbedret lys.

Tennisbaner for enden af Stationsvej

Ved siden af idrætspladsen ligger også 4 tennisbaner, hvoraf de 2 er kommunale og de 2 er idrætsforeningens egne.
De 2 kommunale baner blev etableret i 1979.
I 1988 købte tennisafdelingen ca. 5.000 kvm, hvor der på en del af arealet blev etableret 2 tennisbaner. Det resterende areal er reserveret til en eventuel udvidelse eller etablering af tennishal, hvis der engang skulle blive behov for det.
I umiddelbar tilknytning til tennisbanerne ligger tennishuset, som er tennisafdelingens klublokaler.
Huset er etableret af tennisafdelingen, som i mange år selv betalte driften. Denne er imidlertid nu overtaget af hovedforeningen således, at der nu ikke er nogen afdelinger, som har lokaleudgifter.
Tennishuset er foreningens ejendom, som ligger på en grund, der er lejet af kommunen for 30 år ad gangen.

Skydeanlæg på Elverdamsvej

På Elverdamsvej 340 ligger skydeanlægget, hvor kommunen ejer jorden og KHIF ejer anlægget (betalt med støtte fra DDSG&I). Anlægget er opført med frivillig arbejdskraft på området, som tidligere blev benyttet af skytterne under Sæby-Gershøj Gymnastikforening (Kreds 7).

På området findes der:
•Klubhus, opført i 1979.
•Klubhus, opført i 1979.
•25 m bane til pistol, opført i 1979.
•200 m bane til riffel, opført 1989.
•Anlægget er meget moderne, bl.a. med TV-markering på 200 m banen.

Kirke Hyllinge Hallen

Kirke Hyllinge Hallen er en kommunal hal i forbindelse med Kirke Hyllinge Skole. KHIF er stort set den eneste idrætsforening, som bruger hallen, der har følgende faciliteter.
•Hallen, som benyttes til badminton, håndbold, gymnastik fodbold og tennis.
•Gymnastiksal, som benyttes til gymnastik, badminton og håndbold.
•Cafeteria, som håndboldafdelingen driver med frivillig arbejdskraft.

Bramsnæsvighallen og Multisalen i Sæby benyttes ligeledes af flere af foreningens afdelinger

 

Leave a reply

Your email address will not be published.