Info fra vores nye formand

For cirka en uge siden fratrådte Torben som formand for KHIF og gav sikkert os alle lidt svedige hænder ved tanken om, hvordan tingene nu skulle køre herfra. Jeg har i hvert fald brugt denne ugen til at tænke en del over, hvordan vi bedst muligt kommer i gang, og hvad der må være målet for 2018. I den proces er det derfor også utrolig privilegeret at vide, at der sidder så mange dygtige ledere og trænere i alle underafdelingerne af KHIF. Et af beviserne på dette kom klart til syne, da jeg var nede og se de mange idrætsudøvere blive hædret til Lejres uddeling af Idrætspriser sidste weekend. Jeg føler mig derfor tryg ved at tage over efter Torben, for KHIF er allerede i trygge hænder! At underafdelingerne fungerer godt er selvfølgelig fundamentet i hele foreningen, men vi må ikke glemme den værdi, der kan ligge i tværgående aktiviteter og indsigten i hinandens særegne forcer. Jeg vil altid arbejde på at sikre de bedste betingelser indenfor hver enkelt idrætsgren, men er samtidig meget fokuseret på, at den samhørighed og mangfoldighed som KHIF repræsenterer skal bruges så aktivt som muligt. Jeg tror derfor også, at vi gennem øget tværgående aktiviteter kan løfte KHIF til noget endnu større, til gavn for en bred vifte af borgere i Kirke Hyllinge og omegn, ja i nogen tilfælde måske endda udenfor kommunens grænser.

Jubilæumsfonden for KHIF

Jubilæumsfonden for KHIF

Jubilæumsfondens formålsparagraf (Pgf. 2) siger:

Fondens formål er at styrke og fremme idræts- og kulturlivet i Kirke Hyllinge Idrætsforening specielt ungdomsarbejdet, ved at yde økonomisk støtte til arrangementer, aktiviteter, særlige rekvisit- og materialeindkøb, yde tilskud til kursusophold, støtte forsøgsordninger og lignende.

I henhold til denne paragraf yder Fonden støtte til ungdomsarbejdet.

(Ved ungdom forstår fondsbestyrelsen de medlemmer, som i de enkelte afdelinger anses for endnu ikke at være seniorer.)

Der kan søges tilskud fra Fonden hver den 1. marts ved skriftlig at fremsende motiveret ansøgning til formanden for fondsbestyrelsen.

Der kan søges støtte til følgende formål, opstillet i uprioriteret rækkefølge:

  • Tilskud til dækning af, eller del af eventuelt underskud ved arrangementer.
  • Nye aktiviteter og initiativer, f.eks forsøgsordninger eller evt. opstart af nye aktiviteter og lignende.
  • Tilskud til kursusophold, weekend-ophold, f.eks. Borrevejle, af sportslig/kulturel art.
  • Arrangementer på tværs af afdelingerne med henblik på at styrke kendskabet til og sammenholdet i hele foreningen.
  • Arrangementer, hvori indgår indslag af kulturel art.

Alle afdelinger, uanset størrelse, kan bør søge Fonden om støtte.

Selvom nye aktiviteter har højeste prioritet, kan arrangementer, som gentages år efter år, også opnå støtte, uden at dette dog vil danne præcedens for samme arrangement næste gang.

Nye fondsbeviser kan tegnes ved henvendelse til fondsbestyrelsen.

Sammensætning af fondsbestyrelsen:

 

 KHIF’s  JUBILÆUMSFOND

 formand              Lone Andersen                         Kornbakken 21              Kirke Hyllinge          46 404522

 kasserer              Eva Hansen                                 Tværvej 46                      Jenslev                       46 404426

                                Flemming Jensen                     Ved Fjorden 9 B             Lyndby                       46 400389

                             Flemming Damgaard Larsen   Hyllingeparken 15 A    Kirke Hyllinge          46 404847

                                Eskild Karlsen                            Bygaden 45                       Kirke Hyllinge          46 404046

 fra FU                   Torben Olsen                             Stationsvej 8                     Kirke Hyllinge          46 404348

Leave a reply

Your email address will not be published.