Nye takster for godtgørelse

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/drift/oekonomi/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloennede

Hovedforeningen

Hovedbestyrelsen i KHIF


Hovedbestyrelsen består af:

  • Formand
  • Kasserer
  • 4 medlemmer valgt på hovedgeneralforsamlingen
  • Formanden fra hver afdelingsbestyrelse

Der kan nedsættes arbejdsudvalg, i det omfang hovedbestyrelsen finder fornødent. Der kan også nedsættes udvalg,  som skal arbejde med ikke-idrætslige aktiviteter.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang hvert kvartal – dog afholdes hovedbestyrelsesmøde, såfremt 2 forretningsudvalgsmedlemmer eller en afdelingsbestyrelse ønsker det.

Alle møder indkaldes og ledes af formanden for foreningen.

 

Hovedforeningen har udarbejdet følgende politikker:

Privatlivspolitik

 

Pædofili:

Kirke Hyllinge Idrætsforenings hovedbestyrelse har besluttet, at der i foreningen ikke kan ansættes  trænere, instruktører og ledere, som tidligere har været dømt for seksuelle overgreb mod børn, når lederne skal have direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige.I den forbindelse har hovedbestyrelsen vedtaget fremover at forespørge i Det Centrale Kriminalregister, om de nævnte personer optræder i registeret. Der tages udgangspunkt i de anbefalinger, som Danmarks Idræts-Forbund, har givet for området.

Kontrollen foretages en gang om året for alle de omfattede trænere, instruktører og ledere.Der skal udfyldes en blanket, hvor oplysningerne rekvireres og en blanket, hvor træneren/instruktøren giver sit samtykke til, at oplysningen indhentes. lanketterne afleveres til formanden, som er bemyndigede til (under tavshedspligt) at rette henvendelse til og få svar fra registeret.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.