Info fra vores nye formand

For cirka en uge siden fratrådte Torben som formand for KHIF og gav sikkert os alle lidt svedige hænder ved tanken om, hvordan tingene nu skulle køre herfra. Jeg har i hvert fald brugt denne ugen til at tænke en del over, hvordan vi bedst muligt kommer i gang, og hvad der må være målet for 2018. I den proces er det derfor også utrolig privilegeret at vide, at der sidder så mange dygtige ledere og trænere i alle underafdelingerne af KHIF. Et af beviserne på dette kom klart til syne, da jeg var nede og se de mange idrætsudøvere blive hædret til Lejres uddeling af Idrætspriser sidste weekend. Jeg føler mig derfor tryg ved at tage over efter Torben, for KHIF er allerede i trygge hænder! At underafdelingerne fungerer godt er selvfølgelig fundamentet i hele foreningen, men vi må ikke glemme den værdi, der kan ligge i tværgående aktiviteter og indsigten i hinandens særegne forcer. Jeg vil altid arbejde på at sikre de bedste betingelser indenfor hver enkelt idrætsgren, men er samtidig meget fokuseret på, at den samhørighed og mangfoldighed som KHIF repræsenterer skal bruges så aktivt som muligt. Jeg tror derfor også, at vi gennem øget tværgående aktiviteter kan løfte KHIF til noget endnu større, til gavn for en bred vifte af borgere i Kirke Hyllinge og omegn, ja i nogen tilfælde måske endda udenfor kommunens grænser.

Hovedforeningen

Hovedbestyrelsen i KHIF


Hovedbestyrelsen består af:

  • Formand
  • Kasserer
  • 4 medlemmer valgt på hovedgeneralforsamlingen
  • Formanden fra hver afdelingsbestyrelse

Der kan nedsættes arbejdsudvalg, i det omfang hovedbestyrelsen finder fornødent. Der kan også nedsættes udvalg,  som skal arbejde med ikke-idrætslige aktiviteter.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang hvert kvartal – dog afholdes hovedbestyrelsesmøde, såfremt 2 forretningsudvalgsmedlemmer eller en afdelingsbestyrelse ønsker det.

Alle møder indkaldes og ledes af formanden for foreningen.

 

Hovedforeningen har udarbejdet følgende politikker:

Privatlivspolitik

 

Pædofili:

Kirke Hyllinge Idrætsforenings hovedbestyrelse har besluttet, at der i foreningen ikke kan ansættes  trænere, instruktører og ledere, som tidligere har været dømt for seksuelle overgreb mod børn, når lederne skal have direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige.I den forbindelse har hovedbestyrelsen vedtaget fremover at forespørge i Det Centrale Kriminalregister, om de nævnte personer optræder i registeret. Der tages udgangspunkt i de anbefalinger, som Danmarks Idræts-Forbund, har givet for området.

Kontrollen foretages en gang om året for alle de omfattede trænere, instruktører og ledere.Der skal udfyldes en blanket, hvor oplysningerne rekvireres og en blanket, hvor træneren/instruktøren giver sit samtykke til, at oplysningen indhentes. lanketterne afleveres til formanden, som er bemyndigede til (under tavshedspligt) at rette henvendelse til og få svar fra registeret.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.