Pænt overskud fra vores arrangement med Magt

Vores netop afholdte arrangement med satiregruppen Magt, gav et overskud på ca kr 20.000 .

Hovedforeningen

Hovedbestyrelsen i KHIF


Hovedbestyrelsen består af:

  • Formand
  • Kasserer
  • 4 medlemmer valgt på hovedgeneralforsamlingen
  • Formanden fra hver afdelingsbestyrelse

Der kan nedsættes arbejdsudvalg, i det omfang hovedbestyrelsen finder fornødent. Der kan også nedsættes udvalg,  som skal arbejde med ikke-idrætslige aktiviteter.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang hvert kvartal – dog afholdes hovedbestyrelsesmøde, såfremt 2 forretningsudvalgsmedlemmer eller en afdelingsbestyrelse ønsker det.

Alle møder indkaldes og ledes af formanden for foreningen.

Seneste regnskab fra KHIF

Seneste status fra KHIF

 

Pædofili

Kirke Hyllinge Idrætsforenings hovedbestyrelse har besluttet, at der i foreningen ikke kan ansættes  trænere, instruktører og ledere, som tidligere har været dømt for seksuelle overgreb mod børn, når lederne skal have direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige.

I den forbindelse har hovedbestyrelsen vedtaget fremover at forespørge i Det Centrale Kriminalregister, om de nævnte personer optræder i registeret. Der tages udgangspunkt i de anbefalinger, som Danmarks Idræts-Forbund, har givet for området.

Kontrollen foretages en gang om året for alle de omfattede trænere, instruktører og ledere.

Der skal udfyldes en blanket, hvor oplysningerne rekvireres og en blanket, hvor træneren/instruktøren giver sit samtykke til, at oplysningen indhentes.

Blanketterne afleveres til Kirsten Nielsen eller Torben Olsen (begge fra forretningsudvalget), som er bemyndigede til (under tavshedspligt) at rette henvendelse til og få svar fra registeret.

Leave a reply

Your email address will not be published.