Info fra vores nye formand

For cirka en uge siden fratrådte Torben som formand for KHIF og gav sikkert os alle lidt svedige hænder ved tanken om, hvordan tingene nu skulle køre herfra. Jeg har i hvert fald brugt denne ugen til at tænke en del over, hvordan vi bedst muligt kommer i gang, og hvad der må være målet for 2018. I den proces er det derfor også utrolig privilegeret at vide, at der sidder så mange dygtige ledere og trænere i alle underafdelingerne af KHIF. Et af beviserne på dette kom klart til syne, da jeg var nede og se de mange idrætsudøvere blive hædret til Lejres uddeling af Idrætspriser sidste weekend. Jeg føler mig derfor tryg ved at tage over efter Torben, for KHIF er allerede i trygge hænder! At underafdelingerne fungerer godt er selvfølgelig fundamentet i hele foreningen, men vi må ikke glemme den værdi, der kan ligge i tværgående aktiviteter og indsigten i hinandens særegne forcer. Jeg vil altid arbejde på at sikre de bedste betingelser indenfor hver enkelt idrætsgren, men er samtidig meget fokuseret på, at den samhørighed og mangfoldighed som KHIF repræsenterer skal bruges så aktivt som muligt. Jeg tror derfor også, at vi gennem øget tværgående aktiviteter kan løfte KHIF til noget endnu større, til gavn for en bred vifte af borgere i Kirke Hyllinge og omegn, ja i nogen tilfælde måske endda udenfor kommunens grænser.

Historie

Kirke Hyllinge Idrætsforenings historie

Kirke Hyllinge Idrætsforening blev dannet 1959 som en sammenlægning af Kyndeløse Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (Kreds 32), Fodboldklubben Frem og Store Karleby Gymnastikforening.
Kreds 32, som blev oprettet ca. 1880, var den ældste af foreningerne.

Da KHIF blev dannet i 1959 var der én bestyrelse, som tog sig af alle foreningens aktiviteter, som var amatørteater, fodbold, gymnastik, skydning og sommerhåndbold (udendørs).

I 1972 blev foreningen delt op i afdelinger med hver sin generalforsamling, bestyrelse og egen økonomi – altså den struktur, foreningen har i dag.

På det tidspunkt var aktiviteterne placeret følgende steder: – Amatørteater i Karleby Forsamlingshus – Fodbold på Idrætspladsen i Kirke Hyllinge (Stationsvej) – Gymnastik i Kirke Skoles gymnastiksal – Skydning i skydekælderen i Kirke Hyllinge Skole (60’er bygningen) om vinteren og på Sæby-Gershøj SG&I’s anlæg på Elverdamsvej – der hvor KHIF’s anlæg nu ligger – Håndbold på Idrætspladsen i Kirke Hyllinge

I 1974 blev Kirke Hyllinge Hallen indviet, og det resulterede i en kraftig udvidelse af aktivitetsniveauet.
Ny aktiviteter blev badminton, (inde)håndbold og indefodbold. Skytterne fik bedre forhold i den nye skydekælder under hallen.

I 1979 kom IM/Trim og Tennis til.

Kommunen anlagde 2 tennisbaner ved idrætspladsen, og de blev få år senere suppleret med et klubhus.

 

Her er nogle links til

  • Klubblade
  • jubilæumsbog
  • Halfester
  • Billeder
  • Sjove historier

Leave a reply

Your email address will not be published.